Naar de kassa
Als geen ander

Als geen ander

Profeten van God

Dr. Gert Kwakkel

ISBN 9789055604777

214 pagina's
paperback

€ 19,90 
Dit boek is onderdeel van de serie:TU-Bezinningsreeks
 

download boekcover

Als geen ander

Hoe kon God opdracht geven om de volken in Kanašn uit te roeien? Waarom moest Uzza sterven toen hij de ark tegenhield omdat die ging glijden? Wat heeft God te maken met het kwaad in je eigen leven? Hoe kwamen profeten aan hun boodschap, en bestaan zij eigenlijk nog steeds? 

In Als geen ander behandelt prof. Kwakkel deze vragen op diepgravende maar toegankelijke wijze. Het boek bestaat uit een selectie van artikelen, lezingen en colleges uit de afgelopen jaren, waarin de oudtestamenticus zijn licht laat schijnen over ons Godsbeeld, oudtestamentische profeten en de verhouding tussen het Oude en Nieuwe Testament.  

Als geen ander is een leerzame bundel voor ieder die nieuwsgierig is naar wat de Bijbel te zeggen heeft over onze unieke God. 

Gert Kwakkel is hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit in Kampen. Zijn 25-jarige verbintenis aan deze universiteit was mede de aanleiding tot de samenstelling van deze bundel. 

Dit is deel 12 in de TU-bezinningsreeks.