Naar de kassa
Gereformeerde zending in de 21e eeuw

Gereformeerde zending in de 21e eeuw

Contextualisatie, elenctiek, oecumenica

Onder redactie van Dirk Griffioen en Stefan Paas

ISBN 9789055605033

132 pagina's
paperback

€ 19,90 
Dit boek is onderdeel van de serie:TU-Bezinningsreeks
 

Gereformeerde zending in de 21e eeuw

Hoe moeten de ontwikkelingen in de gereformeerde missiologie verder gaan? Het veranderde en postmoderne Europa vraagt om een diepe doordenking van de zendingsmethoden. In deze symposiumbundel zijn enkele voormalige collega's en vroegere leerlingen van Kees Haak aan het woord over dit thema.  

Begin 2014 nam Kees Haak afscheid als docent evangelistiek en missiologie van de Theologische Universiteit Kampen. Na veertien jaar als zendeling te hebben gewerkt, werd hij in 1989 aangesteld als universitair docent missiologie en evangelistiek aan de TU. Hij verwerkte door de jaren heen de missiologische erfenis van de (vrijgemaakt) gereformeerde traditie maar wist deze ook te verbreden.