Naar de kassa
Verbondsonderwijs

Verbondsonderwijs

Geschiedenis van het gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs in Nederland tot 1985

Tamme Spoelstra

ISBN 9789055605231

320 pagina's
paperback

€ 24,75 
Dit boek is onderdeel van de serie:Ad Chartas
 

download boekcover

Verbondsonderwijs

Na de Vrijmaking van 1944 was er een groep onder de uitgetredenen die voor scholen pleitte voor en door vrijgemaakten alleen. Tamme Spoelstra plaatst dit streven in het bredere kader van de geschiedenis van het christelijk onderwijs. Daaruit blijkt dat er na de oorlog breder verontrusting leefde over het christelijke onderwijs dan onder vrijgemaakten alleen. Maar uniek was dat de vrijgemaakten de kerkkeuze voorop plaatsten: het onderwijs moest verbondsonderwijs zijn.