Amsterdamse dogmatiekcolleges

AD-Chartasreeks 42

Herman Bavinck

27,99

Aan het eind van 1902 maakte de theoloog Herman Bavinck (1854-1921) de overstap van de Theologische School te Kampen naar de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij werd daar verantwoordelijk voor het onderwijs in de dogmatiek.

In dit boek wordt het niet eerder gepubliceerde manuscript ‘De voornaamste problemen der tegenwoordige dogmatiek’ uitgegeven. Aan de hand van dit manuscript heeft Bavinck dogmatiekcolleges verzorgd in de jaren 1903-1904. Hij biedt zijn studenten vooral theologiegeschiedenis en filosofiegeschiedenis. Later (1915-1920) heeft hij het manuscript opnieuw gebruikt voor colleges dogmengeschiedenis. Het document vormt de verbindende schakel tussen de eerste en de tweede druk van Bavincks ‘Gereformeerde Dogmatiek’.

View Detail
ISBN: 9789055606368 Aantal pagina's:428Uitvoering:paperback