Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende het interbellum

Maarten J. Aalders

27,99

Aan het einde van 1919, na de Eerste Wereldoorlog, het communistische regime van Béla Kun en de Roemeense bezetting, was Hongarije failliet. Het land kon zelfs zijn eigen kinderen niet meer voeden. De roep om hulp leidde tot liefdadigheidsacties, ook in Nederland. Centraal stonden de zogenaamde kindertreinen, waarmee van 1920-1930 meer dan 28.000 Hongaarse kinderen voor enige maanden naar Nederland kwamen om bij te komen van alle rampspoed en aan te sterken. Gelijktijdig daarmee kwam het tot een intensieve culturele uitwisseling, onder meer op kerkelijk-theologisch gebied. In dit boek worden deze contacten tussen Nederlandse en Hongaarse protestanten in kaart gebracht en geanalyseerd.

Dit is deel 37 van de Ad Chartas-reeks (ADC 37).

Maarten J. Aalders (1954) studeerde theologie aan de vu in Amsterdam en was predikant in Woubrugge (1982) en Amstelveen (1990). Sinds 2018 is hij als associate researcher verbonden aan het Neo-Calvinism Research Institute van de Theologische Universiteit in Kampen.

View Detail
ISBN: 9789055605866 Aantal pagina's:448Uitvoering:paperback