Consolidatie en crisis

De Christelijke Gereformeerde Kerk tussen 1918 en 1945

C.M. van Driel

22,50

Deze bundel bevat een aantal gedetailleerde bijdragen over de Chr. Geref. Kerk tussen 1918 en 1945. Voor het kleine kerkverband zijn dit jaren van consolidatie. Vooral de jaren twintig vormen een bloeiperiode. Het ledental groeit en het kerkelijk zelfbewustzijn neemt toe. Jeugdwerk, zendingswerk, eigen scholen, ze worden op- en uitgebouwd. De politieke interesse wordt groter en de kerk krijgt theologisch een sterker profiel.
In toenemende mate is er echter ook sprake van crisis. De onderlinge spanningen nemen toe en het komt tot openlijke botsingen. In de jaren dertig ontwikkelt een rechtsere stroming zich tot een richting. Vanuit een vijftal invalshoeken brengt Van Driel ontwikkelingen, verhoudingen en personen binnen de Chr. Geref. Kerk in beeld.

View Detail
ISBN: 9789055605378 Aantal pagina's:278Uitvoering:paperback