Verbondsonderwijs

Geschiedenis van het gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs in Nederland tot 1985

Tamme Spoelstra

24,75

Na de Vrijmaking van 1944 was er een groep onder de uitgetredenen die voor scholen pleitte voor en door vrijgemaakten alleen. Tamme Spoelstra plaatst dit streven in het bredere kader van de geschiedenis van het christelijk onderwijs. Daaruit blijkt dat er na de oorlog breder verontrusting leefde over het christelijke onderwijs dan onder vrijgemaakten alleen. Maar uniek was dat de vrijgemaakten de kerkkeuze voorop plaatsten: het onderwijs moest verbondsonderwijs zijn.

View Detail
ISBN: 9789055605231 Aantal pagina's:320Uitvoering:paperback