Wat zit er een enorme kracht in woorden. Met woorden kun 
je aan de ene kant iemand bemoedigen en steun geven, maar aan de andere kant helaas ook beschadigen en breken. In een tijd waarin de samenleving steeds meer polariseert – vaak nog versterkt door social media – lijken groepen (links en rechts, jong en oud, autochtoon en allochtoon, conservatief en vooruitstrevend, man en vrouw, rijk en arm) steeds meer uit elkaar te drijven en een hardere toon aan te nemen.

Ook in de kerk doet onze communicatie in woorden en zinnen ertoe. We willen elkaar graag tot zegen zijn, maar bij discussies rondom kerkvernieuwing, liturgie, maatschappelijke betrokkenheid en gevoelige ethische thema’s vallen regelmatig harde woorden. Hoe krijgen we nu een goed gesprek zonder dat de meningsverschillen nog groter worden en de toon nog harder?

Toen ik Paul Waterval hoorde preken over ‘liefhebben met woorden’ n.a.v. Jezus’ gesprek met de Samaritaanse vrouw (Joh. 4) zag ik dan ook gelijk de waarde die zijn 7 lessen konden hebben voor individuen, groepen en kerken die graag willen groeien in het liefdevolle gesprek. 
Waterval (predikant in de 
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Harderwijk) is de uitdaging aangegaan, en het resultaat is een toegankelijke, compacte en praktische bijbelstudie waarin hij laat zien wat liefdevol communiceren is en hoe we ook in onze woorden meer op Jezus kunnen lijken.

Les 1 als voorproefje: ‘Om een liefdevol gesprek te voeren moet je het allereerst durven aangaan, ongeacht allerlei barrières.’ Vaak is überhaupt het gesprek aangaan met iemand die lijnrecht tegenover je staat in doen en denken, al een uitdaging. Waterval laat zien dat we naar Jezus als voorbeeld mogen kijken. Bij Jezus’ ontmoeting met de Samaritaanse vrouw doorbreekt Hij een etnische, religieuze, sociale en genderbarrière. Deze en andere lessen maken Liefdevol in gesprek echt een aanrader voor groepen en gemeenten die een goed fundament willen leggen om elkaar lief te hebben met woorden!

Peter Johannes is uitgever van Vuurbaak. Op Vuurblog schrijft hij regelmatig over verschenen boeken, lopende projecten en andere zaken uit het (christelijke) boekenvak.

Close

Cart

Geen producten in de winkelwagen.